Miniubåten Rovit er eid av Norwegian ROV Service AS. Vi utfører undervanns inspeksjonstjenester med mikro ROV (remotly operated vehicle).

Typiske oppdrag hvor bruk av vår miniubåt / ROV egner seg er:
Inspeksjon, tilstandsrapport og dokumentasjon av undervannsinstallasjoner og søking etter tapte gjenstander.
Videoray PRO3 XE GTO
Bruk av miniubåt / ROV er en kostnadseffektiv og sikker metode.

I mange tilfeller er bruk av ROV et godt alternativ til dykkere, eventuelt i samarbeid med dykker. Utstyrets fysiske mål gjør det mulig å utføre inspeksjoner hvor dykkere ikke kommer til.

Da de ny Arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1.1.2013 har arbeid under vann med dykker blitt vesentlig skjerpet, HMS er nå satt i fokus og du som arbeidsgiver har fått et større ansvar. Et arbeidsdykkerteam skal minimum bestå av 3 personer.

Her er noen eksempler fra forskriften:

  • "Dykkeoperasjoner skal utføres av minimum en dykkeleder, en dykker, og en beredskapsdykker." - Rovit opereres trygt på land av 2 personer.
  • "Dykking med selvforsynt svømmedykkerutstyr skal ikke planlegges med dekompresjonsstopp" - Rovit har ingen begrensninger her.
  • "Dykking dypere enn 50 meter kan bare foretas som metningsdykking i samsvar med dykkeregelverket for petroleumsvirksomheten til havs." - Rovit kan gå ned til 152m.

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby »