Typiske oppdrag hvor bruk av miniubåt / ROV egner seg:

Rovit på jobb i et oppdrettsanlegg. Dokumentasjonskravene til akvakultur blir stadig tøffere, da kan vår rov være til god hjelp. Vi kan også tilby utleie, da har du rov`n tilgjengelig 24t i døgnet.

Inspeksjon, tilstandsrapport og dokumentasjon av:

• Fiskeoppdrett
• Forankringer
• Brukar
• Bunnkartlegging
• Demninger
• Damluker
• Vanntårn/ Høydebasseng
• Ballast tank inspeksjon
• Vanninntak
• Undervanns rør og kabelstrekk
• Båtskrog
• Proppellhus
• Søk etter gjenstander.
• Bistand under dykkeroppdrag for dokumentasjon.
• Overvåking under trykkprøving/testkjøring.
• Personsøk

Inspeksjonsoppdrag dokumenteres ved overlevering av film i elektronisk format i tillegg til rapportdokument.
Formidling av andre typer undervannsbilder finner du her.